материали от списание Образование

Обогатяване на детските емоции и социалната компетентност на 5-6-годишните чрез художествената литература – резултат от ефективно педагогическо общуване

Обогатяване на детските емоции и социалната компетентност на 5-6-годишните чрез художествената литература – резултат от ефективно педагогическо общуване

Самоподготовката в началното училище – среда за усвояване на компетентности за активно учене

Независимо от своята консервативност, образованието ни като процес и система непрекъснато се развива и еволюира в синхрон с обществените промени, с развитието на науката, с националните ни традиции и постиженията на педагогическото познание в световен мащаб.

Какво да направим от кожа?

Кожата има широка употреба: за изработване на ръкавици, обувки, чанти, палта, конфекция и др.

Какво да направим от хартия и гума?

Хартията може да се използва самостоятелно за направа на кутии, за облепване, за рисуване, и др., а може и в комбинация с други материали (гума, кожа, метал и т.н.).

Специфични особености на дидактическата реалност при избора на учебен комплект по изобразително изкуство

Специфични особености на дидактическата реалност при избора на учебен комплект по изобразително изкуство. от списание Начално училище

Как да подредя празничната маса?

Тема: „Как да подредя празничната маса?", теория и практика материал от списание Образование

Въздействието на театъра и мерената реч в обучението в предучилищна и начална училищна възраст. Горска случка. Пиеса /сценарий/ – театър с математика

Въздействието на театъра и мерената реч в обучението в предучилищна и начална училищна възраст. Горска случка. Пиеса /сценарий/ - театър с математика В дългогодишната ни педагогическа практика сме установили, че прилагането на изкуствата / театър, музика, стихотворения, приказки, песни, танци, изобразителни изкуства/ във възпитанието и обучението завладява децата, концентрира вниманието им, мотивира ги както за активно възприемане, така и за спонтанно действено участие.

Някои възпитателни стратегии за дисциплиниране на учениците в първи клас

Първият учебен ден е много специално събитие за посветените в детайлите на неговата ритуализация учители. Специално събитие е той и за самите първокласници и техните родители, защото е първата крачка в живота на малкия човек по пътя на училищното бъдеще.

От |2017-06-06T10:45:11+03:002. май. 2014|Категории: all, Начално училище|9 Коментара

Състояние на запомнянето като процес на математическата памет при учениците от началните класове

Eдно от основните структурни звена в процеса на усвояване на математическия материал е неговато запомняне. Запомнянето на математически обекти, отношения и действия наред със съхраняването, възпроизвеждането и забравянето им представляват основните процеси на математическата памет. Това дава възможност в основата на математическите способности да поставим и математическата памет, т. е. СПОСОБНОСТТА ЗА ЗАПОМНЯНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ. Определяща роля при протичане на паметовите процеси има математическата дейност на учениците в начална училищна възраст.

Интегриране на информационните и комуникационните технологии в началния етап на основната образователна степен

Потребностите за реализиране на конкурентна икономика, основана на знанието, предпоставят новите образователни приоритети, свързани с интегриране на информационните и комуникационни технологии (ИКТ).

Go to Top