Уебсайтът www.obrazovaniebg.net е собственост на “Образователни информационни системи ЕООД”. Той функционира с предоставените генералните правомощия на фирма “Образование” ООД.

С оглед некоректното постъпка на един от съдружниците на “Образование” ООД в рамките на 2017г. ще подадеме иск за неутойки за неизпълнение на договорните ни отношения, с което ние ще запазим доверието и коректността. 

Общи условия – obrazovaniebg.net

Obrazovaniebg.net е собственост на „Образователни информационни системи“ ЕООД, дружество, регистрирано в Република България, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 204229870,тел.: 0898 654 334, имейл за контакти:  [email protected] 

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на “Образователни информационни системи” ЕООД (www.obrazovaniebg.net) вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.

Собственост над съдържанието

Съдържанието на уебсайта изразено в  текст и изображения е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание, без писменото разрешение на “Obrazovaniebg.net, е изрично забранено.

Използване на Уебсайта

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на “Obrazovaniebg.net;

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило законите.

Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на Виртуална книжарница www.obrazovaniebg.net, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма.

С оглед сигурността и защитата на своите Потребители, Obrazovaniebg.net  уведомява родителите, че продуктите и услугите са предоставени на широката публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на Obrazovaniebg.net

Защитата на личните данни

 Съгласно влизащия в сила от 25 май, 2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679, по-известен като “Общ регламент за защита на лични данни“ (GDPR) се налагат определен тип изменения в начина на събиране, съхраняване и обработване на лични данни.

В тази връзка obrazovaniebg.net променя и начина на събиране, обработване, управление и съхранение на данните на своите потребители и клиенти. Всички лични данни (имена, телефони, физически или електронни адреси) ще се използват само и единствено за целите на сайта:

  • изпращане на желаните стоки и артикули до адрес на Куриер или до физически адрес;
  • изпращане на периодични електронни съобщения и бюлетини за новини и промоции.

Всички предоставени от клиентите лични данни ще бъдат прецизно обработвани спрямо изисванията на Комисията за защита на личните данни.

 

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Obrazovaniebg.net при ползване от него на Виртуална книжарница, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Obrazovaniebg.net по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от представител на Obrazovaniebg.net.

Obrazovaniebg.net изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на www.obrazovaniebg.net, след като извърши процеса на регистрация.

В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, Obrazovaniebg.net се задължава да изпрати нови такива на електронен адрес,  лично посочен от Потребителя.

Obrazovaniebg.net не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

Obrazovaniebg.net не носи отговорност за каквито и да е щети възникнали порди предоставяне на потребителски данни от Потребителя на трети лица.

Цени

Obrazovaniebg.net има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена в уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на Виртуална книжарница, “Obrazovaniebg.net има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Доставка

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Obrazovaniebg.net си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

Obrazovaniebg.net си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя цената, срока, както и  начина на доставка.

За услугата абонамент Obrazovaniebg.net си запазва правото да изпраща платените издания по предвидения план като си запазва правото да променя времето без да информира предварително Потребителят.

Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Obrazovaniebg.net или на неговият представител извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка.

При плащане по банков път в лева, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на Obrazovaniebg.net в  УниКредит Булбанк, Сметка № BG56FINV91501016825771, BIC: FINVBGSF, за „Образователни информационни системи ЕООД“ за плащане, като основание се изписва № на поръчката и едва след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва  номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

Срок за плащане

Срокът на плащане за поръчки, при които се изисква предварително заплащане е до 7 дни от датата на генериране на поръчка в уебсайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане или писмена молба по електронната поща за удължаване на срока, поръчката се счита за отказана.

Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в срок от 7 дни от получаването на поръчката. Потребителят има право да откаже поръчка, която не е напуснала склада на Obrazovaniebg.net. Поръчки, които не са напуснали склада могат да бъдат анулирани чрез мейл или телефонно обаждане.

Книгите и списанията, напуснали склада на Obrazovaniebg.net не подлежат на връщане съгл. Чл.55, ал.2, т.6 от ЗЗП, освен ако нямат дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани корици.

Безпричинни връщания не се приемат, защото книгата е стока, която се „консумира“ – копира се, прави се справка, изчита се и т.н. А това освен всичко друго е и нарушение на авторските права.

При констатация на дефектна стока, различна от книги или печатни издания, до 7дни от получаването и, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Obrazovaniebg.net се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е  упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Obrazovaniebg.net.

При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, Obrazovaniebg.net възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.

При други: Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в срок от 14 дни от получаването на поръчката. Преките разходи по връщане на стоката са за сметка на Потребителя. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който е получена. Obrazovaniebg.net запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

Други

Obrazovaniebg.net има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

Obrazovaniebg.net си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Obrazovaniebg.net управлява този Сайт. Obrazovaniebg.net не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Obrazovaniebg.net не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Отговорност

Obrazovaniebg.net се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

Obrazovaniebg.net не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

Obrazovaniebg.net не носи отговорност  засъдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на нейния уебсайт. Obrazovaniebg.net може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Obrazovaniebg.net не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.

Obrazovaniebg.net не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.

Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от Obrazovaniebg.net. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Obrazovaniebg.net няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

 

Координатите на Obrazovaniebg.net са следните:

гр. София,

ж.к. „Люлин“ 5,

бл. 549, вх.И, ет.2, ап.36,

0898 65 43 34;

[email protected], [email protected]

 

 

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС)  или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).