Издателство Образование и Познание с 3 Сертификата:

  • БДС EN ISO 9001 : 2015
  • БДС ISO 45001 : 2018
  • БДС EN ISO 14001: 2015

Стани автор в списанията

Публикуването на материал в Детска градина Училище – сега е по-лесно, по-комуникативно и ще ви донесе повече ползи

Важно: Списание Детска градина Училище е регистрирано в НАЦИД

Виж как и защо

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ