Списание Образование

Списанието излиза до 2017г.

Главен редактор: Венцислав Крумов;

Заместник Главен редактор: проф. дпн. Нели Иванова;

Отговорен секретар: Стоян Керемедчиев;

редакционна колегия: акад. Анатолий Сманцер, проф. Ивона Новаковска-Кемпна, проф. д-р Илона Зубрикциене, проф. дпсн Лариса Митина, проф. Кирил Димчев, доц. д-р Евлоги Данков, доц. д-р Кирил Банков, доц. д-р Лучия Малинова, доц. дпн Сийка Чавдарова-Костова, д-р Горан Попов и др.

ISSN: 0861-475Х

Каталожен № 1551

Периодичност: 6 книжки (на 2месеца)

Научно-методическо списание.

Списание “Образование” е първото заглавие на фирмата. Списанието се издава от 1991г.. В него се публикуват разнообразни материали, свързани с образованието и реформите в него, актуални проблеми и начини за тяхното решение, стратегии, анализи, изводи, социологически изследвания. На страниците на списанието ще намерите богат асортимент от научно-методически материали, свързани с теоретичното и практическо управление, методология и реализиране  на образователния процес от всички образователни степени. В списанието се предлага споделен опит от различни специалисти. Много ценни са и публикуваните анализи и резултати на разнообразни по своя характер научно-педагогически изследвания. Списанието е регистрирано като научно-методическа периодика, което го прави незаменим спътник при издигане в образователно-научни и квалификационни степени. „Образование” е незаменим помощник, на всички свързани с образователната система.

Ново

Може да заявите конкретна статия, която да ви изпратим като PDF на имейл.