Списание Организация и управление на училището и детската градина

Списанието излиза до 2017г.

редакционен екип: Венцислав Крумов и Райна Петрова

ISSN: 1312-3181

Каталожен № 1550

Периодичност: 6 книжки (на 2месеца)

Научно-методическо списание.

Управлението на образованието и в частност училището и детската градина са процеси от социалния и икономически мениджмънт. Дейност, която от една страна е свързана с психологията на различни обществени групи, а от друга с ефикасното боравене с финансовите въпроси и социалните взаимоотношения.

В условията на пазарна икономика учебните заведения могат да се разглеждат като стопанска единица, която трябва възможно най-успешно да предложи на пазара своите услуги – образование, обучение и възпитание на ученици, професионална подготовка и като резултат – развитие на заложбите и способностите на подрастващата личност. Механизмът на финансиране чрез делегирани бюджети още повече подсилва показателите на успешното управление е пряката връзка на качеството, което всяко учебно заведение предлага. Тези и още множество фактори обосновават необходимостта учебните заведения да бъдат в крак с теорията и практиката на ефективното управление.

В помощ на спецификата на образователната дейност и нейното управление от „Образование” ООД създадохме списание „Организация и управление на училището и детската градина”, целта на което е да помогне за по-ефективно, гъвкаво и адекватно управление на учебните заведения в динамичните условия на пазарна икономика и делегирани бюджети. На неговите страници ще намерите полезни материали – документи, бланки, инструкции и много други, които биха били ваш незаменим помощник в професионалното управление на повереното ви училище или детска градина. Научно-методическото списание е изключително подходящо за студенти по педагогика и мениджмънт, както и за всички, които се интересуват от най-актуалните, въпроси свързани с управлението на училището и детската градина. Специално място се отделя на трудово-правните отношения. Предлагат се и различни по характер консултации свързани с организация и управление на учебните заведения.

Ново

Може да заявите конкретна статия, която да ви изпратим като PDF на имейл.