About Цветелина Н. Панайотова

автор: Цветелина Н. Панайотова магистър-педагог, гр. София

Въздействието на театъра и мерената реч в обучението в предучилищна и начална училищна възраст. Горска случка. Пиеса /сценарий/ – театър с математика

Въздействието на театъра и мерената реч в обучението в предучилищна и начална училищна възраст. Горска случка. Пиеса /сценарий/ - театър с математика В дългогодишната ни педагогическа практика сме установили, че прилагането на изкуствата / театър, музика, стихотворения, приказки, песни, танци, изобразителни изкуства/ във възпитанието и обучението завладява децата, концентрира вниманието им, мотивира ги както за активно възприемане, така и за спонтанно действено участие.

Модел за езиково и креативно развитие на 2-10-годишни деца

списание Образование – бр. 2/2013г. – Март – Април, рубрика "Начално Училище" Автор: Цветелина Н. Панайотова, магистър-педагог, гр. София Модел за езиково и креативно развитие на 2-10-годишни деца Ключови думи: образователен модел, 2-10-годишни деца, двигателна активност, музикална приказка, изкуства, информационни технологии,

Заглавие

Go to Top