материали от списание Дом, дете, детска градина

Играта и интерактивността в обучението по математика при 6-7 годишните деца

Играта и интерактивността в обучението по математика при 6-7 годишните деца Мариела Нейкова от списание Дом, дете, детска градина, бр. 1 / 2017г. Промените в днешната действителност, засягащи политическия и социален живот, дават ярки отражения и върху образованието, обуче­нието и възпитанието

Семейството през погледа на 4 и б-годишните деца чрез изобразителната дейност

от списание Дом, дете, детска градина, бр. 4/2016г. - Юли - Август Дарена Стаматова - ЦДГ № 22 „Биляна“, гр. Ямбол Рисуването е предпочитано занимание за повечето деца и преоб­ладаващ вид творчество в ранна възраст. В рисунката децата могат да изразяват

Сценарии за 8 март за І а група „Зайо Байо”

Сценарии за 8 март за І а група „Зайо Байо” Тържеството е проведено в Іа група „Зайо Байо” на ЦДГ № 57 „Хосе Марти”. от списание "списание Дом, дете, детска градина – бр. 2/2013г. – Март – Април" Валерия: Добре

Запознаване на децата с правото на чиста околна среда и задължението да я опазват.

Запознаване на децата с правото на чиста околна среда и задължението да я опазват.

Правила за поведение при земетресение

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА брой 1/2014 г. списание Дом, дете, детска градина Правила за поведение при земетресение Мила Николова ЦДГ „Дора Габе",гр. Добрич Образователно направление: Природен свят Ядро: Естествена физическа среда и природни явления Тема: Правила за поведение при земетресение -

Човекът, който обичаше само себе си (По мотиви от приказката на Оскар Уайлд “Себелюбивият Великан”)

Сценарии за детската градина. Човекът, който обичаше само себе си (По мотиви от приказката на Оскар Уайлд “Себелюбивият Великан"), празник, песни.

Обучението по безопасност на движението в детската градина

Много страшно звучи статистиката по националните медии за това, колко човека загиват по пътищата на България всяка година. Не можем и не искаме да се примирим с това, че имаме толкова ниска пътна култура. Ние, учителите от детските градини, сме точно тези, които трябва да започнат да формират у децата умения за безопасно движение по пътищата. Ние сме тези, които трябва да научим деца­та от предучилищна възраст колко е ценен човешкият живот.

Емоционална интелигентност и поведение

Ууд и Толи определят емоционалната интелигентност като емоционална зрялост, включваща определени качества и компетентности: самоконтрол, самопознание, мотивация, емпатия, емоционални умения, уместност на действията. Отделено е внимание и на процеса на формиране на емоционалния живот още в ранното детство. Емоциите са разгледани и от еволюционна гледна точка като сила, гарантираща развитието и оцеляването, превръщащи се в заучени навици на поведение, които могат да се учат и променят във времето, за да станат отношенията и поведението по-успешни.

Правото на детето на права. Обучение и възпитание по правата на детето в детската градина

„Всеки има право на всички права и свободи изложени в тях, без каквито и да е било различия, като раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически и други възгледи идеи, национален и социален произход, рождение или друг статут." Цели и задачи: 1. Правата на детето в рамките на международни инициативи и документи. Конвенция за правата на детето приета от ОС на ООН на 20 ноември 1989г. Ратифицирана с решение на ВНС от 11 април 1991г. - ДВ, бр. 32 от 23 април 1991г. В сила от 3 юли 1991

Развлечение в подготвителна група, посветено на 21 ноември – Ден на Християнското семейство и изпращане на есента

Развлечение в подготвителна група, посветено на 21 ноември - Ден на Християнското семейство и изпращане на есента

Заглавие

Go to Top