Топлият климат накланя везните в полза на Италия

Белгия и програмите на английски, които предлага, примамват все повече бг кандидат-студенти за висше зад граница. Tова е доста добра алтернатива на Нидерландия, обясни пред „Телеграф“ експертът от агенция за образование в чужбина Таня Тодорова.

Програми

Кандидатите могат да избират между програми като „Международен бизнес“, „Комуникационен мениджмънт“, „Дигитални медии“ или да се насочат към специалности от сферата на креативните технологии. Приемът в белгийски университет е само по документи и е все още отворен. Сертификат за владеене на език и оценка около и над 5 би трябвало да са достатъчни за вход.. В по-голямата част от университетите липсват и изисквания за определен хорариум по даден предмет или за конкретни матури.

Приетите няма да имат проблем с настаняването си – казус, който е добре известен на приетите в „Ниската земя“. Повечето университети имат общежития. Наемът за тях варира между 320 -500 евро на месец в зависимост от града, в който се намират студентите. Таксата за обучение тази година е 979,60 евро.Тези, които искат да си помогнат с бюджета, могат да работят почасово. В Белгия е това отношение няма ограничения застудентите от ЕС. Важното е да са добре организирани, за да не възпрепятстват обучението си. „Ние не препоръчваме да се започва работа преди шестия месец, тъй като студентите трябва да свикнат с начина на преподаване и да преминат периода за адаптация, но след това спокойно могат да започнат почасова работа“, обясни Тодорова. В обучението са включени и стажове, за да могат студентите да практикуват наученото в реална среда. Част от тези стажове са платени от фирмите. Това също е начин за допълнителен доход за студените.

„Ботуша“

Италия привлича кандидати най-вече с топлия климат, красивата природа, архитектурата и вкусната храна. „Както други държави в Европа, Италия разработва и програми на английски език, които стават все по-популярни. Някои кандидати с добра академична подготовка я предпочитат заради по-топлия климат, коментира експертът от ЕДЛАНТА. Тя допълни, че „Бизнес“, „Икономика“, „Медии и комуникации“, „Психология“, „Международни отношения“ и програмите, свързани с дизайн, са сред най-желаните. Университетите в Италия също предлагат стажове и практическо обучение. Кандидатстването става в периода януари – юли. Таксите в държавните университети са около 1000 – 1500 евро на година. Студентите могат да кандидатстват за социална стипендия. Нейният размер се определя от доходите на родителите  и тяхното имотно състояние. Понякога стипендията може да покрие не само таксата за обучение, но и настаняването. „Кандидатите обаче разбират дали ще получат стипендия, след като вече са започнали обучението си. Затова е хубаво да са подготвени с пълната сума на таксата за първата година“, подчерта Тодорова. Частните вузове са с по-високи такси. Стипендиите, които те предлагат обаче могат да покрият голяма част от този разход. Те са на базата на академичен успех и участие в извънкласни дейности. Повечето университети в Италия разполагат с общежития. Наемът варира от 350 до 700 евро и зависи от града, в който се намират.

Шанс за 100%-ви стипендии в

Страната на изгряващото слънце

Университетите в Япония също предлагат набор от програми на английски език. Затова и Страната на изгряващото слънце привлича все повече младежи. „Решението на кандидатите се базира на факта, че вече учат езика и на това, че имат интерес към японската култура. Чрез нас разбират, че има обучение и на английски език. Така дори да нямат необходимото ниво на японски, могат да продължат обучението си в една мечтана и по-екзотична дестинация“, сподели Тодорова. Таксите са високи – около 13 000 евро на година, но университетите предлагат солидни стипендии. Те зависят най-вече от академичния успех на кандидата и извънкласните дейности, в които е участвал. Стипендиите покриват от 25% до100% от такса за обучение. „ Напълно възможно е кандидатите да получат щедра стипендия и обучението в Япония да стане възможно за тях. За някои университети стопроцентовата стипендия покрива не само таксите за обучение, но и настаняване на база полупансион“, разясни експертът. (Настаняването в обжежитие е около 4,000 евро на година.) За да се възползват от тези стипендии, кандидатите трябва да хванат първите срокове на приема. Затова е добре не по-късно от началото на септември да започнат подготовката на документите за кандидатстването си  за следващата академична година.

Японските университети предлагат основно  обучение по модел на американските Liberal Аrts програми. По-късно през първата година студентите избират различни модули, свързани с бизнес, международни отношения, политика, икономика. Предлагат се и програми като „Мултидисциплинарно инженерство“, която включва механика, дизайн, производство и други дисциплини. Тя подготвя бъдещи инженери с по-широк набор от професионални умения и дава възможност за специализация в конкретна сфера на по-късен етап.