Комплект от 4 книги за Детската градина на една цена

20.00 лв. 18.99 лв.

Налично

 • Любими подвижни игри
 • Граматика на фантазния дискурс, Мариана Балабанова
 • Детски игри, физически упражнения, стихотворения
 • Кратките фолклорни форми и обучението по роден език в детската градина

Налично

Описание

Компелктът съдържа:

Любими подвижни игри

Методическо помагало за предучилищно възпитание

Под редакцията на Танка Георгиева Ангелова

 

Тази книга представлява интерес за практиката в детските заведения, както и за орга­низиране на игри в домашни условия.

На базата на добре опознат опит авторите извеж­дат определен комплекс от игри, чиято познавателна и занимателна стойност допринасят за развиване на умст­вените и физическите способности па децата до 7 години.

Инспекторатът по образование в гр. Смолян препо­ръчва изданието на учители в детски гра­дини, родители и педагози в ежедневната им работа с деца.

/Ем. Руженов/

Книгата „ЛЮБИМИ ПОДВИЖНИ ИГРИ“ представля­ва интерес за учителите, родите­лите, студентите, тре­ньорите, занимаващи се с деца от предучилищна възраст. Тя разкрива теоретически и практически възможности за обогатяване живота на децата с подвижни игри и примери от осъщественото в Обединено детско заведение №2 „Син­чец“ в гр. Смолян. Подсказва решения на редица проблеми в съвременното предучилищно възпитание чрез подвижни игри с много радост, разнообразни движения и изпълнения за здраве, жизненост, успеваемост при природосъобразна организация.

Книгата съдържа две части:

 1. За проблемите и практическото приложение на подвижните игри.
 2. Описание на 107 любими подвижни игри на децата.

Съдържание

Подвижни игри в предучилищното детство

Ролята на подвижните игри в съвременното предучилищно възпитание

Оптимизиране организацията на педагогическите взаимодействия в детската градина чрез подвижни игри

Природосъобразен живот на децата чрез подвижни игри

Екологично възпитание на децата чрез подвижните игри

Детските подвижни игри и родопския музикален фолклор

Схема на сценарий детски народни игри „вършачката вършее“

Българските народни игри за възпитание в родолюбие

Някои от използваните залъгалки и броилки в подвижните игри

Някои любими народни игри

 • Крале Портале
 • Колело
 • Карачки
 • Паче перо
 • Тиква

Мястотото и ролята на подвижните игри за овладяване на естествено-приложните движения от 3-4 годишните деца

Развитие на активността и самоорганизацията на 5-6 годишните деца чрез българските народни игри

Някои народни игри и други фолклорни произведения, използвани в игрите

Повишаване интереса на децата към спорта чрез спортно-подготвителните игри с топка

Подвижните игри при обучението на децата в безопасност на движението

Някои примери за приложение на подвижните игри при обучение в безопасност на движението по улицата

Любими подвижни игри      

 • Игри с ходене и бягане
 • На гости
 • Вратата се затваря
 • Пчелички
 • Сляпа баба
 • По горската пътека
 • Въжена въртележка
 • По мостчето
 • Великани и джуджета
 • Пренеси знаменцето
 • Ден и нощ
 • Листа и вятър
 • Гоненица
 • Криеница (жмичка, мижитарка)
 • Страхувате ли се от великана?
 • Рибарска мрежа
 • Еднакви и различни
 • Сезони
 • Врани и врабци
 • Лети, лети
 • Прасенца и вълк
 • Вълк и овце
 • Гърненца
 • Пущам, пущам кърпа
 • Двама са малко, трима са много
 • Светофар

Игри със скачане      

 • Врабчета и котка
 • Катерички, вън
 • Докосни клончето
 • Дъжд
 • Надскачане
 • Подскачащият кръг
 • Прескочи коза
 • Дама

Игри с лазене и катерене     

 • Мишлета
 • Деца и агънце
 • Мечешка поляна
 • Звънчета
 • Козаета
 • Алпинисти
 • Пожарникари

Игри с търкаляне и хвърляне        

 • Търкул, търкул топка
 • Зелки за зайо
 • През тунела
 • Кегли
 • Цветя
 • Ловци и зайци
 • Гонещи се топки
 • Сновяща топка
 • Купчинки
 • Лаком палячо
 • Подвижна цел
 • Копиехвъргачи

Игри с противодействие      

 • Кончета
 • Каручки
 • Петлета
 • Лисо, хвани си опашката
 • Ястреб и пилета
 • Дърпаница
 • Дърпане въже
 • Капан
 • Музикално-подвижни игри
 • Балонът се надува
 • Вкъщи има мишленце
 • Вятърната мелница
 • Игра на влак
 • Снежинки
 • Екскурзия
 • Бели пеперудки
 • Вършачката
 • Момне ле, мари хубава
 • Жълтото цвете
 • Пръстен
 • Ние идеме
 • Кральо-портальо
 • Моми и юнаци

Щафетни игри           

 • Обуване на терлици
 • Пренасяне на сено
 • Родопска ливада
 • Родопска престилка
 • Точен прицел
 • Футболисти
 • Насрещна щафета
 • Боб в гърненце

Игри във водата       

 • Щъркел и жабки
 • Воден бой
 • Буря в морето
 • Игра с топка
 • Ловци на бисери
 • Нептун заповядва
 • Насрещно плуване

Игри на снега 

 • Кукла на шейна
 • Бързи шейнички
 • Слалом
 • Снежна крепост

Спортноподготвителни игри         

 • Детски футбол
 • Детски баскетбол
 • Фигури на кънки
 • Колоездачна обиколка
 • Бадминтон
 • Топка над въже (детски волейбол)

Забавни игри 

 • Бързо на столче
 • Счупен телефон

Игри за безопасност по пътищата 

 • Построи светофар
 • Съедини правилно
 • Изпълни правилно
 • Гледай, светофар
 • Бързо, но внимателно
 • Първо се огледай

ЛИТЕРАТУРА

Детски игри, физически упражнения, стихотворения, Танка Георгиева Ангелова

Настоящата книга е методическо помагало за физическо възпитание. Включените игри, стихотворения и физически упражнения са интересни и полезни за децата от предучилищна и начална училищна възраст. Техните изпълнения носят много радост и здраве, дават знания и умения, развиват ценни физически и личностни качества. Доброжелателите на децата — родители, учители, треньори, студенти и други могат да се убедят в чудното им въздействие за развитието на всяко дете.

Играейки, вие ще станете по-здрави, силни и умни.
Весели игри!

Танка Георгиева Ангелова

ДЕТСКИТЕ ИГРИЧКИ –
РАДОСТ ЗА ВСИЧКИ

Детските игри с движения са като годините на детството – привлекателни, динамични, разнообразни. Детските игрички са радост за всички – за малки и за големи. В тях деца, родители, учители, тези, които ги играят и тези, които ги наблюдават, разкриват тайните на жизнеността, на хуманността, на юначеството.

Тази книга отговаря:

 • на въпроса как в игри се става Юнак;
 • на потребността на всяко дете от игра, движение, самоизява;
 • на настояванията на педагози и родители за публикуване на материали, които децата да изпълняват с удоволствие.

Съдържанието на книгата включва игри, физически упражнения, стихотворения, чрез които достъпно и с увлечение децата се обучават и възпитават. Те подпомагат физическото усъвършенстване и хармоничното личностно развитие.

Предложените в книгата игри, упражнения, стихотворения се изпълняват еднакво добре в делник и в празник, при различни условия. За ефективното им осъществяване е добре да се съобразява индивидуалното развитие на детето, възрастовите особености, климата, сезона, традициите, подготовката, материалната база и други. Нужно е постепенно да се повишават изискванията, натоварването, самоорганизацията. Дадените детски игрички и упражнения лоено се променят. Съставени са така, че изпълнителите да имаш свобода на действие. Могат да се играят с различен брой деца, цялостно или на части, с разнообразни уреди, вариативно по време, времетраене, място, с или без музикален съпровод, самостоятелно или с предложените стихотворения, във формите на физическото възпитание и в други занимания.

Сборникът е път към сърцето на детето. Да се опитаме да го разберем, като се върнем в нашето детство, за да се подготвим за бъдещето.

Съдържание:

 • Детските игрички – радост за всички
 • Децата в играта и ние
 • Юнак
 • Кое дете е юначе?
 • Как се става юнак?
 • Някои подвижни игри за юнаци
 • Юнаци (физкултурна композиция за 12 деца)
 • Кукуригу, петленце
 • Две петлета (игра-забава)
 • Котарак – юнак
 • Пиленца на двора (физкултурна композиция за 16 деца)
 • Рико
 • Приятели (физкултурна композиция с любими упражнения и игри за 12 деца)
 • Танцуващата шапка (музикално-подвижна игра „Прави като водещия“)
 • Бабин Писанчо
 • Игра с пляскане и броене
 • Игри с кърпичка
 • Игра с кърпичка (физкултурна композиция за 16 деца)
 • Слънчево детство (физкултурна композиция по случай 50-годишнината на детска градина „Зорница“)
 • Най-добре
 • Игрица – броеница (игра-забава, в която детето се упражнява и още нещо научава)
 • Фигура голяма
 • Игра с топка и фигури (физкултурна композиция за 12 деца и 1 водещ)
 • Физкул-ура-ура – весела игра (физкултурен празник в дом за деца)
 • Игра

Граматика на фантазния дискурс, Мариана Балабанова

Рецензенти: проф. д-р Фидана Даскалова, доц. д-р Лилия Илиева

„Детето не създава съществени неща, не го интересува дали те имат „възрастни” названия; това, с което се занимава, не е употребата, а творчеството: то създава форми, които се дви­жат, въртят, то създава живот, а не собстве­ност; в този живот нещата имат собствено по­ведение, те вече не са готова и сложна материя, поставена на дланта.

Барт, Р. Въображението на знака.

В научните ми търсения по проблемите на твор­ческото разказване се сблъсках с един явен, актуа­лен в последните години феномен – на речева паси­вност и дори негативизъм, резултат от засилената видео-визия и системно подценяване от детските учителки на работата по развитие на уменията за изграждане на текстове. Нуждаех се от подход за ак­тивизиране на креативното детско мислене и емо­ции за провокиране на фантазията при продуциране на разкази.

Създаването на такова пособие (технологичен модел) се обуславя от промяната във възпитателна­та парадигма, наложена с действащите програми за възпитание на децата от 3 до 7 години. С въвеждане­то на подход за комплексна организация и реализа­ция на т. нар. преднамерени (планирани) ситуации, се подценява системно работата по развитие на твор­ческото разказване, която сама по себе си изисква по-специално внимание и повече време за индиви­дуализирано взаимодействие. Опитът показва, че е препоръчително творческото разказване да се реа­лизира в самостоятелни методични единици, тъй ка­то е иманентно свързано с проявите на емоциите и въображението. Това от своя страна води до вариативност на сюжетите, даваща възможност да се за­пазил интереса и вниманието на детската аудито­рии до края на организирания момент.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР

I. ОБУЧЕНИЕ И ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО – ЕДИН ИЗСЛЕДВАН, НО НЕРЕШЕН ПРОБЛЕМ

1. Методически аспекти на развитие на словесно- творческите умения в предучилищна възраст;
2. Разказът като текст и словесно-творческа дейност

II. ПСИХОЛОГИЧНИ И ПСИХОЛИНГВИСТИЧНИ ОСНОВИ НА ДЕТСКОТО СЛОВЕСНО ТВОРЧЕСТВО

1. Език – реч – дискурс
2. Триединството мислене, въображение, емоции и проекциите му в речта на детето

III. ТЕХНОЛОГИЧЕН МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЛОВЕСНО-ТВОРЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПРИ 5 – 7-ГОДИШ-НИТЕ ДЕЦА

1. Същностни особености, принципни положения и подходи
2. Етапи в развитието на словесно-творческата дейност
2.1. Разказите по литературни произведения – собствена интерпретация на художествената идея
2.2. Картината – образен текст
2.3. Магията на играчката и полетът ма фантазията
2.4. Разказът по схематизирани изображения – игра на мисълта
2.5. Разказът по преживяно – между реалността и художествената измислица
2.6. Откъсът от текст – насока за фантазията
2.7. Опорните думи – бариери на фантазията или ключ към художествената идея
2.8. Темата – смислообразуващ и текстоорганизиращ фактор
3. “Методът на вратите” – продуктивен похват и диагностична процедура

IV. ДИАГНОСТИЧЕН МОДЕЛ И ДИНАМИКА В РАЗВИТИЕТО НА УМЕНИЯТА ЗА РАЗКАЗВАНЕ

1. Критерии и похвати за диагностика
2. Динамика па развитие на словесно-творческите умения на децата

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕЗЮМЕ НА БЪЛГАРСКИ
РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Кратките фолклорни форми и обучението по роден език в детската градина, Мариана Балабанова

Предизвикателствата на съвремието

Съвременността ни подлага на многобройни предизвикателства, на които, често пъти, сме затруднени да отговорим по възможно най-добрия начин. Или поне така си мислим след време. Процесите, с които се характеризира днешното време са краткотрайни, много динамични и дори лавинообразни. Казано иначе, битието ни се променя със скорост, може би по-голяма, отколкото се променяме ние самите. А това несъмнено рефлектира и върху механизмите на социализация на личността в условията на ценностен плурализъм и диференциация на социалната структура.

Ако тези мои мисли се споделят от голяма част от читателите на тази разработка, ще се радвам да потърсим заедно отговорите на възникналите, не е пресилено да се каже, екзистенциални въпроси.

Идеята е да се фокусира вниманието на широка аудитория читатели върху динамиката, на обществените процеси, темповете ми развитие, културните противоречия на едно общество, устремено (културно, политически, информационно и икономически) към една глобална общност, опитващо се да улови нейния ритъм, да напипа нейния темп и невротизиран пулс, най-общо казано, да стане пълноправна част от нея. Една световни общност, която според сполучливия израз на Едгар Морен, диша и употребява “масова култура” със задъхания устрем на бързащи и жадни потребители. Искам веднага да уточня, че въпреки преобладаващата експресивност в казаното дотук, съм много далеч от идеята да давам някаква изчерпателна оценка на реалностите. Не това е целта, но подобни уводни думи ми се струват необходими с оглед на разглежданата проблематика. Защото за предлагания текст водещо място заема идеята за рефлексивността и адекватността, за успешното приспособяване и реализация на съвременния човек към предизвикателствата на днешния свят. Което, трябва веднага да подчертая, е основната цел на работата.

Без да се впускам в пространни и дълги разсъждения, ми се ще да добавя само още няколко думи в тази връзка, които са предизвикани от разсъжденията на Ж. Лиотар, че съвременният човек има толкова широко поле да говори, че като че ли вече не чува казаното от другите.  Като се съгласявам напълно с визирания автор, мога само да допълня, че, общо взето, се очертава една твърде тревожна тенденция, водеща до недиалогичност и неразбиране. На пръв поглед изглежда парадоксално, че това е реална ситуация в свят, в който официално плурализмът е издигнат в култ, а човекът има почти неограничен достъп до средствата за комуникация. Това от една страна. От друга страна, основание за подобно изложение ми дава рефлексията на тези динамични процеси в сферата на научния обмен на идеи и по-специално – бързото развитие на хуманитаристичното научно направление в теоретичните полета на лингвистиката, психологията, философията, етнологията и социологията, културологията и историята. Ако всичко това, тези високи научно-теоретически постижения се разгледат през призмата на практическата им употреба, т.е. на тяхната конкретна приложимост, към този ред трябва да добавим и развитието на методиката – обект както на възникването на идеи в собственото й поле, така и на напредъка на изброените по-горе дисциплини. Казаното дотук ме навежда на мисълта за един сложен синтез между теория и практика, между идея и практическо приложение в рамките на един по-общ социокултурен контекст.

Това са първоначалните разсъждения, които провокираха и определиха акцентите на този теоретичен опит, насочен преди всичко към разглеждане на мястото и ролята на кратките фолклорни форми (паремии) в рамките на социално-комуникативния аспект на междуличностното общуване. Общуване, положено върху основата на диалогичността и взаимното разбиране на личностната комуникативност и взаимното доверие.

За по-пълното изясняване, илюстриране и аргументиране на предложените тези, ще добавя и анализи на някои мои наблюдения върху вербалните и поведенческите модели на променящите се деца.

Без да претендирам за пълна изчерпателност при разработването на проблема, основната методическа цел, която съм си поставила, е да се очертаят параметрите на социокултурния контекст и да дискутирам доколко е удачна една целенасочена възпитателно-образователна работа сред децата от детските градини, именно с оглед на тяхната лингвистична и комуникативна компетентност. Освен това, ще стане дума и за похватите и методите, които спомагат тези идеи да бъдат практически реализирани в максимална степен, като се имат предвид особеностите на развитието на детето в предучилищна възраст.

И заключение бих искала още веднъж да подчертая, че ще се радвам, ако предложеният текст предизвика вниманието на колкото може по-широк кръг читатели, за да изпълни и още една цел – а именно, да увлече в дискусионен разговор по поставените проблеми педагози и студенти и по този начин да се засили ефективността при общата възпитателно- образователна работа с децата в детските градини.

 

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Комплект от 4 книги за Детската градина на една цена“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.