Граматика на фантазния дискурс, Мариана Балабанова

7.00 лв. 5.00 лв.

Налично

Предизвикателствата на съвремието

Съвременността ни подлага на многобройни предизвикателства, на които, често пъти, сме затруднени да отговорим по възможно най-добрия начин. Или поне така си мислим след време. Процесите, с които се характеризира днешното време са краткотрайни, много динамични и дори лавинообразни.

Налично

Описание

Граматика на фантазния дискурс, Мариана Балабанова

Рецензенти: проф. д-р Фидана Даскалова, доц. д-р Лилия Илиева

„Детето не създава съществени неща, не го интересува дали те имат „възрастни” названия; това, с което се занимава, не е употребата, а творчеството: то създава форми, които се дви­жат, въртят, то създава живот, а не собстве­ност; в този живот нещата имат собствено по­ведение, те вече не са готова и сложна материя, поставена на дланта.

Барт, Р. Въображението на знака.

В научните ми търсения по проблемите на твор­ческото разказване се сблъсках с един явен, актуа­лен в последните години феномен – на речева паси­вност и дори негативизъм, резултат от засилената видео-визия и системно подценяване от детските учителки на работата по развитие на уменията за изграждане на текстове. Нуждаех се от подход за ак­тивизиране на креативното детско мислене и емо­ции за провокиране на фантазията при продуциране на разкази.

Създаването на такова пособие (технологичен модел) се обуславя от промяната във възпитателна­та парадигма, наложена с действащите програми за възпитание на децата от 3 до 7 години. С въвеждане­то на подход за комплексна организация и реализа­ция на т. нар. преднамерени (планирани) ситуации, се подценява системно работата по развитие на твор­ческото разказване, която сама по себе си изисква по-специално внимание и повече време за индиви­дуализирано взаимодействие. Опитът показва, че е препоръчително творческото разказване да се реа­лизира в самостоятелни методични единици, тъй ка­то е иманентно свързано с проявите на емоциите и въображението. Това от своя страна води до вариативност на сюжетите, даваща възможност да се за­пазил интереса и вниманието на детската аудито­рии до края на организирания момент.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР

I. ОБУЧЕНИЕ И ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО – ЕДИН ИЗСЛЕДВАН, НО НЕРЕШЕН ПРОБЛЕМ

1. Методически аспекти на развитие на словесно- творческите умения в предучилищна възраст;
2. Разказът като текст и словесно-творческа дейност

II. ПСИХОЛОГИЧНИ И ПСИХОЛИНГВИСТИЧНИ ОСНОВИ НА ДЕТСКОТО СЛОВЕСНО ТВОРЧЕСТВО

1. Език – реч – дискурс
2. Триединството мислене, въображение, емоции и проекциите му в речта на детето

III. ТЕХНОЛОГИЧЕН МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЛОВЕСНО-ТВОРЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПРИ 5 – 7-ГОДИШ-НИТЕ ДЕЦА

1. Същностни особености, принципни положения и подходи
2. Етапи в развитието на словесно-творческата дейност
2.1. Разказите по литературни произведения – собствена интерпретация на художествената идея
2.2. Картината – образен текст
2.3. Магията на играчката и полетът ма фантазията
2.4. Разказът по схематизирани изображения – игра на мисълта
2.5. Разказът по преживяно – между реалността и художествената измислица
2.6. Откъсът от текст – насока за фантазията
2.7. Опорните думи – бариери на фантазията или ключ към художествената идея
2.8. Темата – смислообразуващ и текстоорганизиращ фактор
3. “Методът на вратите” – продуктивен похват и диагностична процедура

IV. ДИАГНОСТИЧЕН МОДЕЛ И ДИНАМИКА В РАЗВИТИЕТО НА УМЕНИЯТА ЗА РАЗКАЗВАНЕ

1. Критерии и похвати за диагностика
2. Динамика па развитие на словесно-творческите умения на децата

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕЗЮМЕ НА БЪЛГАРСКИ
РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Допълнителна информация

Година на издаване

1999

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Граматика на фантазния дискурс, Мариана Балабанова“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.