Все още можете да се абонирате за списание Детска градина Училище за 2019г.

Можете да заявите абонамент както за електронен, така и за комбиниран (електронен + книжен) вариант на списанието

Всеки един, който направи (или вече е направил) абонамент за списание Детска Граднина Училище може да закупи излезналите през 2018г. списания от същото заглавие с 20% отстъпка!

Абонирай се

Детска градина Училище

Иновативност и Професионализъм

собственост на издателство „Образование и познание“

Разгледай първи брой на Детска градина Училище от 2018г.

И през 2019г. ще бъдем актуални и полезни

  – да Ви бъде по-полезно и разбира се да бъде в крак със съвремието!

Детска градина Училище е с каталожен № в БП РЕП – 1259

Абонирай се

Абонирай се
 • ISSN (печатно) – 2603-2864
 • ISSN (ел.) – 2603-2872

Какво още?

 • Ще излиза паралелно на хартиен и на електронен носител – като в електронния носител поетапно ще бъдат включвени актуални, мултимедийни и съобразени с новите информационни парадигми материали. Обемът на електронното издание ще се увеличава! Но не само! Ще направим всичко възможно Електронният вариант да получи максимално добър Имапкт Фактор. 

  Само през 2019г. Всички, абонирали се за хартиения вариант ще получават паралелно електронното издание напълно безплатно.

 • Темите – за начало хартиеното списание ще излиза в обем 144стр., електронният вариант ще бъде с по-голям обем и ще включва интерактивни елементи.

  Основните теми, са съобразени с Вашите високи изисквания!

  Специално внимание ще обърнем на съвременните добри практики – сценарии, модерна педагогика, игри, учебни планове, примерни уроци, нормативни изисквания, съвременен мениджмънт и маркетинг на училището и детската градина, актуални комуникационни практики, лобизъм, управление на проекти, решаване на трудово-правни казуси и още много, много полезни материали, които ще бъдат съобразени с вашите високи изисквания.

  По всяко време можете да се свържете с нас и да споделите от какво се вълнувате.

 • Публикуването на материали ще е по-лесно, гъвкаво и ориентирано към вашите успехи.

  Ново – Ще ви помогнем да оформите вашата публикация съобразно Световните изисквания за импакт фактор (Scopus, Thomson Reouters, Scient Direct и др.). Очакваме през 2019г. бъдем одобрени в няколко от Европейските и Световни реферативни бази (разбира се това ще се случи най-рано след излизането на 1 и 2 ри брой). 

  Освен това при желание за вашите материали получите съответната служебна бележка, сертификат, и авторски брой – и всичко това за сега е напълно безплатно!

 • Редакционната колегия – с прецизност подбрахме изявени личности в две направления – с Академични и научни постижения от областта на педагогиката и мениджмънта и хора, които имат солиден опит в Практиката (директори и учители). 

Заяви своя Абонамент тук!