Детска градина Училище 2017-11-22T15:56:08+00:00

Щастливи сме да ви представим изключително иновативните събития и дейности около нас.

На първо място бихме искали да ви съобщим, че

познатите от вас списания: „Дом, дете, детска градина“, „Образование“ и „Организация и управление на училището и детската градина“ се обединяват в:

Детска градина Училище

Освен това поверяваме новото издание на педагогическо и информационно издателство “Образование и познание” – наследник на Образование.

Детска градина Училище

Иновативност и Професионализъм

Тези промени имат една единствена цел

  – да Ви бъдем по-полезни и разбира се да бъдем в крак със съвремието!

Новото списание Детска градина Училище ще бъде с добре познатия ви каталожен № в БП РЕП – 1259

Абонирай се

Абонирай се
 • ISSN (печатно) – 2603-2864
 • ISSN (ел.) – 2603-2872

Какво още?

 • Ще излиза паралелно на хартиен и на електронен носител като в електронния носител поетапно ще бъдат включвени актуални, мултимедийни и съобразени с новите информационни парадигми материали. Обемът на електронното издание ще се увеличава! Всички, абонирали се за хартиения вариант ще получават паралелно електронното издание напълно безплатно.

 • Темите – за начало хартиеното списание ще излиза в обем 144стр.

  Основните теми, на който вие държите ще бъдат запазени.

  Специално внимание ще обърнем на съвременните добри практики – сценарии, модерна педагогика, игри, учебни планове, примерни уроци, нормативни изисквания, съвременен мениджмънт и маркетинг на училището и детската градина, актуални комуникационни практики, лобизъм, управление на проекти, решаване на трудово-правни казуси и още много, много полезни материали, които ще бъдат съобразени с вашите високи изисквания.

  По всяко време можете да се свържете с нас и да споделите от какво се вълнувате.

 • Публикуването на материали ще е по-лесно, гъвкаво и ориентирано към вашите успехи.

  Ново – Ще ви помогнем да оформите вашата публикация съобразно Световните изисквания за импакт фактор (Scopus, Thomson Reouters, Scient Direct и др.). Очакваме през 2018г. бъдем одобрени в няколко то Европейските и Световни реферативни бази. 

  Освен това при желание вашите материали ще бъдат рецензирани и ще получат съответната служебна бележка – и всичко това ще бъде напълно безплатно!

 • Редакционната колегия – с прецизност подбрахме личности в две направления – с академични и научни постижения от областта на педагогиката и мениджмънта и хора, които имат солиден опит в практиката (директори и учители).

Заяви своя Абонамент тук!

12м. хартиен + електронен вариант - 54лв.6 м. хартиен + електронен вариант - 27 лв.само електронен вариант 12м. -40лв.само електронен вариант 6м. -20лв