Публикуване на материали в изданията на Образование ООД 2017-11-19T13:26:07+00:00

MP900439521Публикуване на материали в Детска градина училище

Издателство „Образование и познание“ приема публикации, статии, студии. рецензии на книги, коментари, рецензии, отражения на събития в образованието или други научни материали.

Публикуването на материали в списанията „Детска градина Училище: се базира на рецензии, осъществени от членовете на редколегията. Издателството не изпраща рецензии на авторите, с изключение на случаите, когато има договореност между авторите и издателите.

При желание издаваме служебни бележки (за публикувани или за бъдещото публикуване на научни трудове), които да послужат на автора/ите при кандидатстване за класквалификация, научни конкурси, образователни степени и др.

При необходимост ще изготвим и реценция – напълно Безплатно. 

Бихме могли да ви дадем и професионални насоки оформление на вашата публикация в съответсвие Световните изисквания за научна публикация. 

 

Приемането на материалите става по електронен път на адреса на издателството obrazovanie@abv.bgninakeremed@gmail.com, office@obrazovaniebg.net

Въпроси около публикуването на материали в списанието може да използвате нашата контактна форма тук или:

Телефон: 0898654334 Нина Керемедчиева,

както и на един от посочените имейли:

 

Информация за решението за публикуване може да бъдат получени в рамките на 30 дни от предоставянето на заявките.

 

Материали без наличие на информация за авторите (имена, адрес, телефон), коректно посочена библиографска справка не се разглеждат.

Публикуват се материали на български език.