План-конспект- подготвителна гpyпa

Дом, дете, детска градина, брой 5 от 2012г.

ОН: Български език и литература

Ядро: Художествена литература

Глобална цел: Развиване на устната реч.

Подцели:

 • Цели за стимулиране на преживяванията

– Проявява желание самостоятелно да осъществява художествено творческа дейност.

 • Познавателни цели

– Обогатяване на пасивния речник и сравняване на новите думи с вече известни.

 • Цели за преобразуване на дейността

– Преразказва литературен текст и изразява емоционално отношение.

Тема: „Лисица и щъркел“

 • Степени на педагогическо взаимодействие

 • Възприемане: Възприемат логически свързани части на произведение.

 • Изпробване. Измислят думи, които започват с определен звук.

 • Образователни задачи:

1. Свързана реч. Възприемане на приказката и осмисляне на вложената в нея поука. Участие в беседа за характеризиране взаимоотношенията между героите. Преразказване на части.

2. Речник – Възприемане и разбиране на израза „Както гостих, тъй ме гостиха“.

3. 3КР – Припомняне на думи по договорен звук /звукосъчетанието ШТ/ и разпознаване на буквата му.

4. ГПР – Построяване на сложно съставно изречение по модела „Както … така … „

 • Вид па ситуацията: Преднамерено планирана

 • Методи на педагогическо взаимодействие:

– Предметно-оперативни: игрово упражняване.

– Информационно-познавателни: обяснение, указание, въпроси – констативни, проблемни; речеви образец, словесни оценки, устен контрол, поощрения.

– Практико-изпробващи: момент на изненада, заинтригуваща интонация при задаване на въпроса.

 • Подходи:

–          хуманно-личностен, научен, фронтален, индивидуален, групов, интегративен.

 • Очаквани резултати:

Да проявява интерес към приказката и разказва предпочитана част.

Възприема, разбира и запомня поуката от приказката.

Да намира думи по определен звук.

 • Средства:

 • Нагледни – детски рисунки, картини, табло с правилата на групата, книжки с приказки, които завършват с поуки.

 • словесни – разговор, упражнение, анализ, сравнение

 • практически – подражателно упражнение, подвижна дидактична игра

 • Перспектива: работа в семейството

 • Предварителна подготовка:

На децата – разглеждане на илюстрации към приказки за животни, разговор за видовете приказки, рисуване на илюстрации по български народни приказки, разглеждане и четене на приказки с поуки.

На учителката – картини, звукозапис на приказки, изработване на план-схема.

 • Методическа процедура

Нагласа: Децата са прави. Разглеждаме илюстрации, направени от тях, по български народни приказки, с цел активизиране на емоционално-познавателния опит. Опитвам се да позная кои са илюстрираните от децата приказките, като умишлено греша заглавията и чакам те да ме коригират.

– Поздравявам ги за хубавите рисунки и казвам, че съм приготвила изненада. /сядат по местата си пускам запис на част от приказката „Болен здрав носи „/

– Досетихте ли се коя е приказката и кои са героите?

– Това е приказка за животни.

– Освен за животни, какви други приказки сме чели? / битови и вълшебни/

 • Поставяне на темата:

– Днес ви предлагам да чуете още една приказка за животни.

Тя е кратка и се казва „Лисица и щъркел“. Преразказана е от Ран Босилек. /поставям изискване за слушане към цялата група, а при необходимост и индивидуално – към определени деца с оглед овладяване негативните прояви, свързани с дисциплината им/

 • – След прослушване на приказката припомням от кого е преразказана.

 • – Какви други произведения от този писател знаете? /“Родна стряха“ и „Патиланско царство“/

 • – Сега ще чуете приказката втори път, но внимателно слушайте, за да запомните какво се е случило, за да можете след това да я разказвате.

След второто прослушване поставям на таблото първата илюстрация

 • – Кои са героите и къде се случва това?

Поставям втората илюстрация.

 • – Кой момент от приказката е нарисувал .художникът тук?

 • – Ето в такова гърне щъркелът е сложил млякото и е предложил на Лисана да си хапне. /Показвам битов съд – гърне с тясно гърло/

 • – Какво се е случило по-нататък? /поставям третата илюстрация/

За какво се сещате, когато чуете думата „тепсия“? /След отговора на децата, показвам нагледно плитка битова чиния! Активизираме думата.

 • – На коя геометрична фигура ви прилича?

 • – Как се е почувствала Лисицата на това гостуване?

 • – След тази случка Лисана и Щъркелът дали ще останат приятели?

 • – Дали щъркелът е разбрал своята вина?

 • – От кои негови думи разбираме това? /1-2 деца повтарят думите на щъркела/

 • – Тази приказка има поука. /народна мъдрост/ – Децата казват поуката: „Както гостих, тъй ме и гостиха“

 • – Ние с вас четохме много приказки с поуки от тези книжки. Някой може ли да се сети за заглавие на приказка и да каже поуката. /отговори от 1-2 деца/

– Сега ще си изиграем играта „Един започва – друг продължава“ /групов метод/

Децата се разделят на 4 отбора. Капитаните на 3 отбора избират илюстрации от приказката, без да виждат кой момент е изобразен. Задачата на отборите е да разкажат илюстрирания момент. Започва един отбор, продължава другият. Четвърти отбор има за задача да каже поуката, както и други, с подобно значение.

Преди началото на играта си припомняме правилата за работа в група:

 • – работят без да си пречат;

 • – когато един от групата говори, другите го изслушват и не го прекъсват.

Преценка след играта – според резултатите от изпълнението на задачата.

– Лисицата и щъркелът вече не са приятели, но вие сте, защото сте групата на „Добрите приятели“

– Да си припомним правилата на групата. /Написани са на постер в занималнята и стоят закачени от началото на учебната година/

Занимателна игра „Довърши изречението” – Построяване на сложно съставно изречение по модела „Както … тъй … „.

Преценка-поощрение след играта

– Затова, че добре се справихте ще изиграем още една игра

Занимателна игра „Улови звука“- Припомняне на думи по договорен звук /звукосъчетание ШТ/. Първо припомняме какви звукове са Ш и Т./

Играта се играе в кръг с подаване на топка между учителя и децата/

Преценка-поощрение

– След играта – Да покажем как важно върви щъркелът. /Децата сядат по местата си/

– Самостоятелна работа в тетрадките игра „Да очертаем пътечки“.

 • Перспектива: За работа в дома – изработване в семейството на фигури за настолен театър на лисица- и щъркел /по готови шаблони/.

Мария Чобанова – ЦДГ  „Свобода“- Ямбол