Книгата – Сценарии за празници в детската градина, том  IV-ти, можете да видите тук

Сценарии за празници в детската градина, том 4

Сценарии за празници в детската градина, том 4

Празниците свързват хората, защото те са основен фактор за опазване на народностната и националната ни самобитност и култура. Всеки народ пази своите празници и традиции, пази обредите, песните и игрите, свързани с тях. Пази ги и българският народ. Затова те са надживели вековете, живеят в днешно време и ще пребъдат в бъдещето.

През последните 20 години християнските празници отново се възраждат от пепелта на времето, за да достигнат до нас още по-ценни и привлекателни и да ни завладеят със своето съвършенство. Нашите деца знаят все още много малко за тези отколешни празници и обичаи, затова наша задача е да намерим място в педагогическия процес и за тях.

Чрез празниците, които се провеждат в детската градина ние даряваме на децата щастливи мигове, изпълнени с изкуство, положителни емоции и вълнения. А, какво по-прекрасно от това? Тези съвместни мигове преживени от деца, родители и учители са истинско вълшебство, което остава в спомените за цял живот.

В том IV на книгата „Сценарии за празници в детс­ката градина” сме поместили сценарии, които тематично са обособени в различни раздели.

Настоящата книга е предназначена за директори и учители в детските градини, както и за студенти и препо­даватели от висшите училища. Идеята ни в никакъв случай не е да наложим стандарт на провеждане на тържества­та. По-скоро сме водени от намеренията да бъдат обмен ни различни идеи, да се обогати опита на педагозите и да се популяризират сценариите в различните области и региони в страната ни.

В том четвърти на книгата ,, Сценарии за празници в детската градина” сме приложили част от най-добрите сценарии, публикувани в сп. „Дом, дете, детска градина ” в периода 1994-2005 година.

Авторите

Книгата – Сценарии за празници в детската градина, том  IV-ти, можете да видите тук