Издателство „Образование и Познание“, собственост на „Образователни информационни системи“ ЕООД вече е сертифицирано по следните стандарти за качество