[av_textblock size=“ font_color=“ color=“]

Сценарии за празници в учлище – Предговор

Аз обичам народния живот с неговите! песни и пословици, с неговите приказки и легенди, с неговите обреди и обичаи“.
Любен Каравелов

scenarii-za-uchulishteПразниците и тържествата имат голямо възпитателно значение, но са и вид развлечение за учениците. Те правят живота на децата по-пълен и по-радостен, доставят незабравими преживявания и емоции, обогатяват познанията им за бита и историята на българския народ.

Празникът това е ден на радост и тържество по различен повод. Като училищна проява той се разглежда като многостранен процес.

Чрез празниците в центъра на образователната ни система застава ученикът – личността на детето с неговата индивидуалност и облик. Децата със своята неповторима детска природа и неограничена вътрешна свобода имат необходимост от изява. По време на подготовката на тържествата се провокира и активизира вниманието, въображението, фантазията и емоционалната памет на учениците и се обогатява детската самоизява. Детето, възприемайки реалното го съпоставя със своя естетически идеал и го оценява от своята позиция. Оценявайки, то реагира по определен начин като едновременно с това „сверява“ реакциите си с тези на своите съученици. Децата проявяват огромен интерес при пресъздаването на българските народни обичаи и при подготовката на различните училищни празници.

За пълноценния живот на децата е необходимо постигането на единство на обучението и възпитанието във всичките му форми на училищния живот. Това единство се постига и благодарение на извънкласните форми и дейности. Празниците са една от формите на извънкласна дейност. Те са тържествени събития в училищния живот, за които в много случаи се изготвя сценарий. Организацията на тези тържествени училищни събития трябва да бъде подчинена на изкуството на театъра, защото поведението на децата е с неподправена искреност, а фантазията им гъвкава и немирна. Използването на театрални средства при организацията на училищните празници е една технология за обогатяване на възпитателния инструментариум, с който борави учителят.

За някои тържества не е задължително учениците да знаят предварително сценария, например за празника на буквите. По този начин ще се постигне обучение и възпитание чрез театър, а за учениците това е освободеност-преодоляване на препятствията-самоизява.

Различни са празниците, които се честват в училището. Но всеки един от тях е свързан с конкретни преживявания на учениците и обогатяване на техните познания и опит.

Битовите празници и обичаи носят историческия опит на поколенията. Чрез своята богата символика те приобщават детето към народните традиции и го правят техен продължител. Колкото по-рано се пробуди положителното отношение към фолклора у децата, толкова по-дълбоко ще остане той като искра да свети в душите им. С народните обичаи може да се постави началото на определени традиции, които ще обогатят познанията на децата за бита и историята на нашия народ.

Възстановявайки празниците децата се въвеждат по непринуден и естествен начин в същността на обрядите, което е средство те да опознаят по-дълбоко традициите на българския народ.

Празниците: Коледа, Лазаровден, Цветница, Влекден и други са обичани от децата, затова те ги пресъздават с голямо старание и любов. За Възраждането на народните празници и обичай следва да се работи във всяко българско училище.

Авторите: Венцислав Крумов и Райна Петреова


Разгледай книгата „Празниците в учлище“ тук

[/av_textblock]