Разработване на дипломни и курсови работи, магистърски тези и реферати.

Методическа помощ и съдействие при разработване на дисертации.

Редактиране на текстове и консултации за всички видове писмени разработки.

Тел.: 0884-733-759; e-mail: [email protected]