Празник на буквите – от книгата „Сценарии за празници в училище“

д-р Евгения Иванова гл. ас. по театрална култура НГУ „Еп. Константин Преславски“, гр. Шумен

В нашия празник основната цел („свръхзадачата“) на учителя беше да покаже не само, че неговите ученици са вече грамотни, но и това, че те изпитват задоволство, самочувствие и радост от постигнатото. За постигане на целта, в проблемната ситуация, която предложихме на учениците участваха две студентки от специалност „Начална училищна педагогика“ при Шуменския университет, които гояха на педагогическа практика в същото училище. Едната влезе в ролята на „черната царица„, а другата – в ролята на „бялата царица„.

Предварителната подготовка от страна на учителката се състоеше в изработването на художествено оформени печатни букви от разноцветни велурени блокчета; картончета с изписани от едната страна ръкописни букви, а от другата – кратки текстове, в които въпросната буква се среща често; лента „на злото“, в която децата трябва да разчетат думи от подредени една до друга букви; кратки текстове от изучавани приказки, които децата трябва да разпознаят.

Предварително беше набелязана и кратка сюжетна схема за протичане на празника:

Празникът се провежда в барчето на училището.

Учителката: Минаха много дни от деня, в който вие прекрачихте прага на училището като първокласници. Тази година имахме много празници, но днешният е различен. На него ще празнуват само тези ученици, които през всичките тези дни са се трудили неуморно – огласяли са стаите с песен от думи и изречения и редили със своите ръчички мъниста от красиво изписани букви. Е имало е и трудности, но така радостта ни днес ще е по-сладка -вестта, че вече сме грамотни.

И така, моля подайте тортите и соковете и да започваме пиршеството!

Черната царица: Чакайте, какъв празник?! Аз, Черната царица, покровителка на всички зли сили заповядвам:

  1. Да се забранят всички празници.
  2. Да се затворят училищата, да се изгонят децата и така те! да останат във вечна тъмнина без знания.
  3. Онези, които са научили вече буквите да бъдат омагьосани,] а буквите да бъдат затворени и скрити така, че децата да ги забравят.

Бялата царица: О-о-о, ето къде си била.

Деца, бързо се усмихнете, за да я приковем и да не избяга. Тя е много коварна и знае много злини. Моите добри феи разбрали, че днес вие ще празнувате и ви готвехме изненада, когато до нас дойде лошата  вест, че магьосниците са решили да ви попречат.

Какво ви каза тя? (децата едно през друго разказват)

Какво виждам, куфар? (Към черната царица). Сигурно там си затворила буквите на децата.

Учителката: Черна царице, какво искаш, за да освободиш нашите букви? Тук имам една дъвка. Искаш ли я?

Черната царица: Не.

Учителката: Долари?

Черната царица: Не.

Учителката: Златния ми пръстен?

Черната царица: Не.

Учителката: Какво искаш тогава?

Черната царица: Този куфар може да се отваря само три пъти. Ако вие (към децата) успеете да преодолеете препятствията, които ще ви поставя, аз ще ви върна буквите. Но за да освободите печатната буква, която ще ви покажа, ще трябва да ми прочетете нещо за нея.

(Към Бялата царица) А-а-а, ти си мислиш, че като всичко около тебе е бяло и красиво, ще властваш по земята сама! Не, не. Както цветята ти ще умрат без вода, така и децата няма да могат да спасят буквите и ще останат без знания, неуки.

Бялата царица: Деца, аз ще ви помогна да си спасите буквите от Черната царица. Вие само печатните букви ли познавате? (децата отговарят отрицателно)

Аз успях да спася ръкописните и на гърба на всяка от тях съм записала по едно изречение.

Нека премерим сили със злото и като го победим, ще съберем заедно моите цветя и вашите букви, за да бъде празникът ни истински и красив – Празник на буквите. (Раздава на децата картончетата с ръкописните букви).

Черната царица: Първата задача е скрита в моята лента на злото. Разчетете я! (Дава я на учителката. Децата разчитат думи от подредени една до друга букви.)

аобабафискамионмислонкпветебеширинаиж

Децата: (Към Черната царица) Отвори ни куфара!

(Черната царица изважда една по една 10 букви от куфара. Детето, което държи в ръцете си съответната ръкописна буква, излиза пред всички и с помощта на Бялата царица прочита изречението, написано на гърба на картончето. Черната царица му дава печатната буква и детето я закача на вазите с цветя, които са подготвени предварително.)

Черната царица: Втората задача е по-трудна. (Дава я на учителката. Задачата е да подредят изречения от разбъркани думи.)

Децата отново призовават Черната царица да отвори куфара и да им даде останалите букви. Те освобождават още 10 букви по аналогичен начин.

Черната царица: Третата задача е най-трудна (Отново я дава на учителката. Тя прочита изречения, а децата трябва да познаят от кои приказки са те.)

Децата: Ние се справихме с всички задачи. Дай ни останалите букви!

Черната царица им раздава още букви, а децата ги поставят на вазите с цветя.

Черната царица: Тази буква ще остане за мен (тя държи буква „ъ“).

Учителката приканва учениците да изредят думи, в които участва този звук и взема буквата от ръцете на Черната царица, която вече се е свила и трепери.

Учителката: Гордея се с вас, деца. За сетен път се убедих, че уча най-смелите и умни ученици. Разбрах, че сте готови да се борите с трудностите и да ги побеждавате в името на доброто. А на безсилните злобните не им остава нищо друго, освен да плачат като Черната царица. Нека да й покажем, че е нежелана сред нас.

Бялата царица: Деца, аз зная как да я прогоним. Нека най- напред всички се усмихнем, да запеем и да танцуваме. Там, където! царува красотата и песента, злото не живее.

(Следват песни, танци, детска дискотека.)

При такава организация учителят и студентките (в ролята на Черната и Бялата царица) не биха могли да подготвят предварително своите реплики, те ще зависят изцяло от детските отговори. Те само определиха схемата и насоката на театралното действие. Така се получава един възпитателен комплекс, съдействащ за естетическата възприемчивост и активност на учениците, в който задължителното и удоволствието вървят ръка за ръка. Още с появяването на Черната царица, децата забравиха за присъствието на своите родители. Те бяха увлечени от играта и всяко поотделно и всички заедно преследваха една и съща цел – да се справят с все по-трудните задачи на Черната царица, за да си върнат на всяка цена печатните букви.

Тук е мястото да подчертая, че това е само една примерна сюжетна схема. В друг клас, например, ролите на Черната и Бялата царица бяха заменени с Дяволчето Фют (ролята се изпълняваше от по- голям ученик) и Совата – символ на Знанието (кукла, водена от самата учителка). Всичко опира до въображението на учителя, до намирането на такава ситуация, която да съдържа елемент на изненада, на провокация, за да се предизвика интереса и да се ангажира вниманието на самите деца. Децата действат с удоволствие в условията на измислицата. Това активизира тяхното въображение и емоционалната им памет. Но само при условие, че педагогът им предложи такива обстоятелства, които са съобразени с техните възрастови особености, с жизнения им опит и интересите им. Само при условие, че педагогът съумее да разкрие съзнателните пътища за подсъзнателно творение, да съумее да облече дидактичната идея в театрална форма, т. е. да използва театралните средства като приспособления за постигане на определени педагогически цели.

 

[av_button label=’Към цялата книга’ link=’manually,https://www.obrazovaniebg.net/wp-admin/post.php?post=3986&action=edit’ link_target=“ size=’small’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]