Избор на университет в чужбина – защо да потърсим мнението на специалист?

от сп. Детска градина Училище, бр.4/2021г.

ЕДЛАНТА е консултантска агенция за образование в чужбина, която вече 14 години помага на младите хора у нас в избора им на специалност, университет и учебна програма за висше образование извън страната.

 

Защо е важно да се консултираме, преди да направим тази важна крачка? За да направи своя избор за подходящата държава и университет, младият човек трябва предварително да е кариерно ориентиран – да знае своите силни и слаби страни и да е решил в каква сфера иска да се развива, за да се спре на подходяща специалност. Също така той трябва да се запознае в детайли с учебните програми, които предлага всеки един университет. Не е лесно да се обхване и анализира толкова обемна информация и има реална опасност бъдещите кандидат-студенти да се подведат в избора си. Именно тук е ролята на консултантите, които имат необходимите знания и опит, за да предотвратят потенциални грешки в избора.

Да си консултант за образование в чужбина не е работа, а призвание. Това е човекът, който дава важни насоки и трябва да бъде много внимателен – да умее да оценява способностите на кандидата и да съпостави неговите желания с предлаганите учебни програми. Консултантите на ЕДЛАНТА познават в детайли образователните системи в Европа и предварително информират кандидата  за особеностите и различията в отделните страни. Те сортират, подбират и предоставят най-актуалната информация относно всеки университет и учебна програма, помагат на кандидатите да си осигурят подходящо настаняване, съветват ги как да финансират образованието си чрез студентски заем, стипендия и/или почасова работа.

По-голямата част от кандидат-студентите и техните родители не са запознати с всички тези въпроси и именно това определя необходимостта от полезна консултация. Практиката показва, че много младежи променят своя първоначален избор, когато получат адекватна и актуална информация, когато “претеглят” силните и слабите страни на различните учебни заведения. Въоръжени с тази полезна информация от консултантите, те лесно могат да изберат подходящите за тях държава, университет и специалност.

От изключително значение за правилния избор на бъдещите кандидат-студенти  са и изложенията за образование в чужбина, на които представители на елитни европейски университети представят своите учебни програми. Напоследък всичко се случва онлайн, но така в събитията имат възможност да участват кандидат-студенти от цялата страна.

Преди да направят решителна крачка към бъдещето си, е важно младите хора, избрали образование в чужбина, да бъдат добре информирани и правилно насочени. Грешките, които могат да се допуснат заради недобра самооценка или натиск от страна на родителите, водят до неприятни последици – демотивация на студента и попадане в неподходяща специалност и учебна програма. Изборът на учебно заведение трябва да е в резултат на съвкупност от личностни интереси и качества, целенасочена подготовка, спазване на консултантските препоръки и родителска подкрепа.

Изборът на учебно заведение и учебна програма (специалност) е ключов момент в живота на кандидат-студента. Към него е необходимо да се подходи разумно и навреме, като се вземат под внимание няколко аспекта: личностни интереси, необходима подготовка, академични качества, таланти и умения, и перспективи за професионално развитие.