Благодарим на Регионална Библиотека „Априлов-Палаузов“ гр. Габрово за милия жест