Фирма „Образование” ООД е създадена през 1992г. от Венцислав Крумов и Стоян Керемедчиев. Още от самото създаване фирмата е насочила своите усилия към усъвършенстване  квалификацията на заетите в сферата на образованието. „Образование” ООД е първото частно издателство, което е насочило своята дейност към издаване на специализирана литература касаеща квалификацията и професионализма на учители, директори както и студенти, изследователи, професори и други научни специалисти ангажирани, в предучилищно, начално, средно и висше образование.

Мотото на фирмата е, че за повишаването на квалификацията е нужна непрекъсната специализирана и текуща подготовка, а различните форми на следдипломното обучение подпомагат пълноценната реализация на педагогическите кадри. По-високото равнище на професионална компетентност е основа за придобиване на професионално-квалификационни степени. През годините фирмата е провела множество курсове с експерти, директори и учители за придобиване на ПКС и текуща квалификация. При интерес фирмата обмисля възможност за дистанционно и онлайн обучение. И днес се правят консултации по различни въпроси, включително и с цел разясняване как професионално да бъде подготвен материал готов за публикуване в научно издание.

В подкрепа на Европейската стратегия за интелигентна, устойчива и приобщаваща Европа, „Образование” ООД продължава да развива дейността си в подкрепа повишаване на професионалните умения на заетите в сферата на образованието. Основни дейности на фирмата са: Книгоиздаване, Квалификация, Научни изследвания, Подобряване на професионалните умения на заетите в сферата на образованието и др.

От 1992г. фирма „Образование” ООД, устоявайки на множество перипетии е издала множество книги, списания и методически издания, които са в помощ на българския учител, директор, експерт, студент и родител. Сред най-актуалните периодични издания, които в фирмата предлага са списание „Организация и управление на училището и детската градина”, списание „Дом, дете, детска градина”, списание „Образование”. Списанията са лицензирани като научно-методически издания и публикациите в тях могат да ви помогнат при професионалното и научно израстване. Периодичните издания на „Образование” ООД засягат множество теми свързани с българското и чуждо образование, култура, възпитание и интелектуално развитие. В периодиката на фирмата ще откриете материали, които отразяват актуални проблеми, свързани с реформата и развитието на образованието.

В списанията на издателството се публикуват различни мнения и идеи, свързани с дидактическите технологии, педагогическото общуване, стимулиране на личностното развитие на децата. Независимо дали сте сред управляващите кадри в сферата на образованието или сте преподавател, ученик или студент, на страниците на издаваните от нас списания ще откриете търсената от вас информация. Освен списанията фирмата разполага с богат каталог от книги, съдържащи полезна и актуална информация, която би помогнала за по-успешна и ефективна работа. Фирмата има готовност да консултира специалисти, които подготвят издаването на учебници, учебно-методически или научни книги. За повече от 20 години на своето съществуване фирма „Образование” ООД се е доказала като професионален партньор на заетите в сферата на образованието. Сайтът на фирмата има за цел да се превърне в информационен център. В процеса на разработване в него ще намерите множество материали и важна информация.