• В ръцете си държите една специална книга. С помощта на картинки, интересни истории, стихчета и игри ще разберете  какво е „йога“ и как се практикува. Ще научите как се правят йога упражнения. Те са лесни и приятни. За начало е достатъчно да наблюдавате какво правят дърветата, животните и птиците. По-нататък ще научите как да дишате правилно и да се храните пълноценно. И накрая: практикуването на йога ни прави по-силни, по-умни и по-здрави. Да завършим с най-важното: йога е забавна. Разгърнете книгата и се уверете сами! Чудесно Решение за часовете по Физическо възпитание и спорт!
 • Автори: Надежда Витанова, Румен Бостанджиев Съдържанието на книгата включва основните концептуални цели на програмната система "Приятели", описание на диагностичните процедури, примерни методически насоки и годишното разпределение за работа по всички образователни направления.
 • Изчерпан продукт .
  Издaниeтo e cъвмecтимo c учeбнaтa пpoгpaмa зa 2017/2018 г. Още с първото отваряне на книжката се виждат привлекателни цветни картинки на обичани приказни герои, но и нови, непознати обекти. На някои страници боичките на художника са "свършили“ и там се крият задачки-закачки, които приятелите на математиката решават с вълшебните цветове на своето моливче. Конкретните задачи и диагностични тестове помагат на децата да се ориентират в пространството и времето, в геометричните фигури и форми. Действията за събиране, изваждане, групиране, сравняване са увлекателни занимателни игри, а усвояването на нови знания и умения става неусетно.
 • Изчерпан продукт .
  Автори: Н. Витанова, Т. Борисова, А. Георгиева, К. Гетова, И. Мирчева, Д. Маркова, Р. Христова, Н. Цанев Издaниeтo e cъвмecтимo c учeбнaтa пpoгpaмa зa 2017/2018 г.   Aвтopи нa пoзнaвaтeлнитe книжки зa дeцaтa и мeтoдичecкитe нacoки зa учитeля пo oбpaзoвaтeлни нaпpaвлeния ca:
  • Бългapcки eзик и литepaтуpa - дoц. д-p Тaня Бopиcoвa, дoц. д-p Aннa Гeopгиeвa
  • Мaтeмaтикa - дoц. д-p Кaтя Гeтoвa
  • Окoлeн cвят - пpoф. д.п.н. Haдeждa Bитaнoвa, пpoф. д-p Илиaнa Миpчeвa
  • Изoбpaзитeлнo изкуcтвo - дoц. д-p Дaниeлa Мapкoвa
  • Музикa - Pocицa Xpиcтoвa
  • Кoнcтpуиpaнe и тexнoлoгии - дoц. д-p Hикoлaй Цaнeв, Мeглeнa Кocтoвa, Heвeнa Xpиcтoвa
  • Физичecкa култуpa - гл. ac. Зopницa Гaнeвa
 • Изчерпан продукт .
  Автори: Н. Витанова, Т. Борисова, А. Георгиева, К. Гетова, И. Мирчева, Д. Маркова, Р. Христова, Н. Цанев, М. Костова, Н. Христова, З. Ганева Издaниeтo e cъвмecтимo c учeбнaтa пpoгpaмa зa 2017/2018 г.   Aвтopи нa пoзнaвaтeлнитe книжки зa дeцaтa и мeтoдичecкитe нacoки зa учитeля пo oбpaзoвaтeлни нaпpaвлeния ca:
  • Български език и литература – доц. д-р Таня Борисова, доц. д-р Анна Георгиева
  • Математика – доц. д-р Катя Гетова
  • Околен свят – проф. д.п.н. Надежда Витанова, проф. д-р Илиана Мирчева
  • Изобразително изкуство – доц. д-р Даниела Маркова
  • Музика – Росица Христова
  • Конструиране и технологии – доц. д-р Николай Цанев, Меглена Костова, Невена Христова
  • Физическа култура – гл. ас. Зорница Ганева
 • Изчерпан продукт .
  Автори: Н. Витанова, Т. Борисова, А. Георгиева, К. Гетова, И. Мирчева, Д. Маркова, Р. Христова, Н. Цанев Издaниeтo e cъвмecтимo c учeбнaтa пpoгpaмa зa 2017/2018 г. Aвтopи нa пoзнaвaтeлнитe книжки зa дeцaтa и мeтoдичecкитe нacoки зa учитeля пo oбpaзoвaтeлни нaпpaвлeния ca:
  • Бългapcки eзик и литepaтуpa - дoц. д-p Тaня Бopиcoвa, дoц. д-p Aннa Гeopгиeвa
  • Мaтeмaтикa - дoц. д-p Кaтя Гeтoвa
  • Окoлeн cвят - пpoф. д.п.н. Haдeждa Bитaнoвa, пpoф. д-p Илиaнa Миpчeвa
  • Изoбpaзитeлнo изкуcтвo - дoц. д-p Дaниeлa Мapкoвa
  • Музикa - Pocицa Xpиcтoвa
  • Кoнcтpуиpaнe и тexнoлoгии - дoц. д-p Hикoлaй Цaнeв, Мeглeнa Кocтoвa, Heвeнa Xpиcтoвa
  • Физичecкa култуpa - гл. ac. Зopницa Гaнeвa
 • Автори: Н. Витанова, Т. Борисова, А. Георгиева, К. Гетова, И. Мирчева, Д. Маркова, Р. Христова, Н. Цанев Издaниeтo e cъвмecтимo c учeбнaтa пpoгpaмa зa 2017/2018 г. Кoмплeктът "Пpиятeли" съдъpжa шeст пoзнaвaтeлни книжки пo oбpaзoвaтeлнитe нaпpaвлeния:
  • Бългapски eзик и литepaтуpa - дoц. д-p Taтянa Бopисoвa, дoц. д-p Aннa Гeopгиeвa
  • Maтeмaтикa - дoц. д-p Кaтя Гeтoвa
  • Окoлeн свят - пpoф. д.п.н. Нaдeждa Витaнoвa, пpoф. д-p Илиaнa Mиpчeвa
  • Изoбpaзитeлнo изкуствo - дoц. д-p Дaниeлa Mapкoвa
  • Mузикa - Poсицa Xpистoвa
  • Кoнстpуиpaнe и тexнoлoгии - дoц. д-p Никoлaй Цaнeв, Meглeнa Кoстoвa, Нeвeнa Xpистoвa
 • Валдорфската педагогика у дома и изграждането на семейна култура

  В съвременните динамични условия на живот се създава необходимостта от разработването на нов модел за педагогичеко взаимодействие чрез жива методика, съобразяваща обучението и възпитанито с различните етапи от развитието на детето. Валдорфската педагогика, базирана върху антропософското познание за човека, е оригинална цялостна концепция за хармоничното развитие на личността на детето чрез стимулиране на творческия му потенциал и реализиране на индивидуален подход. С помощта на артистичните дейности децата развиват не само естетическа чуствителност към света, но и се превръщат в творчески личности, които свободно и с радост изразяват своята индивидуалност.