Запознаване на децата с правото на чиста околна среда и задължението да я опазват.

Запознаване на децата с правото на чиста околна среда и задължението да я опазват.

Какво да направим от кожа?

Кожата има широка употреба: за изработване на ръкавици, обувки, чанти, палта, конфекция и др.

Какво да направим от хартия и гума?

Хартията може да се използва самостоятелно за направа на кутии, за облепване, за рисуване, и др., а може и в комбинация с други материали (гума, кожа, метал и т.н.).

Как да подредя празничната маса?

Тема: „Как да подредя празничната маса?", теория и практика материал от списание Образование

Подготовката на началния учител за ефективна работа в клас по музика

В урока по музика въпросът за знанията е спорен. Според П. Минчева (2009), някои педагози са на мнение, че по музика не бива да се дават конкретни знания, а само да се слуша и изпълнява музика… “дотолкова, доколкото възприемането на художествената творба е по равно интелектуален и емоционално-естетически акт,.. е ясно, че целенасоченото изграждане на система от знания има важно място в урока по музика в общообразователното училище”. Подготовката на началния учител за ефективна работа в клас по музика Образование бр.6/2012

Заглавие

Go to Top