Подготовката на началния учител за ефективна работа в клас по музика

В урока по музика въпросът за знанията е спорен. Според П. Минчева (2009), някои педагози са на мнение, че по музика не бива да се дават конкретни знания, а само да се слуша и изпълнява музика… “дотолкова, доколкото възприемането на художествената творба е по равно интелектуален и емоционално-естетически акт,.. е ясно, че целенасоченото изграждане на система от знания има важно място в урока по музика в общообразователното училище”. Подготовката на началния учител за ефективна работа в клас по музика Образование бр.6/2012