Как да подредя празничната маса?

Тема: „Как да подредя празничната маса?", теория и практика материал от списание Образование

Ролята на изобразителното изкуство за развитие на емоционалните преживявания на учениците от началното училище

Ролята на изобразителното изкуство за развитие на емоционалните преживявания на учениците от началното училище от списание "Начално училище" гл. ас. д-р Димитър Балкански ШУ “Епископ Константин Преславски”   През периода на начална училищна възраст кръгът от обектите на детското внимание

Правила за поведение при земетресение

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА брой 1/2014 г. списание Дом, дете, детска градина Правила за поведение при земетресение Мила Николова ЦДГ „Дора Габе",гр. Добрич Образователно направление: Природен свят Ядро: Естествена физическа среда и природни явления Тема: Правила за поведение при земетресение -

Обучението по безопасност на движението в детската градина

Много страшно звучи статистиката по националните медии за това, колко човека загиват по пътищата на България всяка година. Не можем и не искаме да се примирим с това, че имаме толкова ниска пътна култура. Ние, учителите от детските градини, сме точно тези, които трябва да започнат да формират у децата умения за безопасно движение по пътищата. Ние сме тези, които трябва да научим деца­та от предучилищна възраст колко е ценен човешкият живот.

Правото на детето на права. Обучение и възпитание по правата на детето в детската градина

„Всеки има право на всички права и свободи изложени в тях, без каквито и да е било различия, като раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически и други възгледи идеи, национален и социален произход, рождение или друг статут." Цели и задачи: 1. Правата на детето в рамките на международни инициативи и документи. Конвенция за правата на детето приета от ОС на ООН на 20 ноември 1989г. Ратифицирана с решение на ВНС от 11 април 1991г. - ДВ, бр. 32 от 23 април 1991г. В сила от 3 юли 1991

Заглавие

Go to Top