Сценарии за празници в учлище – Предговор

Празниците и тържествата имат голямо възпитателно значение, но са и вид развлечение за учениците. Те правят живота на децата по-пълен и по-радостен, доставят незабравими преживявания и емоции, обогатяват познанията им за бита и историята на българския народ.

Предговор от Сценарии за празници в детската градина, том IV-ти

Книгата - Сценарии за празници в детската градина, том  IV-ти, можете да видите тук Сценарии за празници в детската градина, том 4 Празниците свързват хората, защото те са основен фактор за опазване на народностната и националната ни самобитност и

Предговор от Сценарии за празници в детската градина, том III-ти

Сценарии за празници в детската градина, том 3 - Настоящата книга е предназначена за директори и учители в дет­ските градини, както и за студенти и преподаватели от висшите учи­лища. Идеята ни в никакъв случай не е да наложим стандарт на про­веждане на тържествата. По-скоро сме водени от намеренията да бъдат обменени различни идеи, да се обогати опита на педагозите и да се популяризират сценариите в различните области и региони в страната ни.

Предговор от Сценарии за празници в детската градина, том 1-ви

Книгата - Сценарии за празници в детската градина, том 1-ви, можете да видите тук Сценарии за празници в детската градина, том 1-ви Възпитанието на децата е основен проблем на обществото, кои­то заема своето място в българската образователна система. Детската

Сценарии за 8 март за І а група „Зайо Байо”

Сценарии за 8 март за І а група „Зайо Байо” Тържеството е проведено в Іа група „Зайо Байо” на ЦДГ № 57 „Хосе Марти”. от списание "списание Дом, дете, детска градина – бр. 2/2013г. – Март – Април" Валерия: Добре

Човекът, който обичаше само себе си (По мотиви от приказката на Оскар Уайлд “Себелюбивият Великан”)

Сценарии за детската градина. Човекът, който обичаше само себе си (По мотиви от приказката на Оскар Уайлд “Себелюбивият Великан"), празник, песни.

Развлечение в подготвителна група, посветено на 21 ноември – Ден на Християнското семейство и изпращане на есента

Развлечение в подготвителна група, посветено на 21 ноември - Ден на Християнското семейство и изпращане на есента

Лисица и Щъркел – План-конспект- подготвителна гpyпa Дом, дете, детска градина, брой 5 от 2012г.

Лuсuца u щъркел - План-конспект- подготвителна гpyпa - материал от списание Дом, дете, детска градина, брой 5 от 2012г. Рубрика теория и практика. ОН: Български език и литература Ядро: Художествена литература Глобална цел: Развиване на устната реч. Подцели: Цели за стимулиране на преживяванията - Проявява желание самостоятелно да осъществява художествено творческа дейност. Познавателни цели - Обогатяване на пасивния речник и сравняване на новите думи с вече известни. Цели за преобразуване на дейността

Заглавие

Go to Top