Предговор от Сценарии за празници в детската градина, том IV-ти

Книгата - Сценарии за празници в детската градина, том  IV-ти, можете да видите тук Сценарии за празници в детската градина, том 4 Празниците свързват хората, защото те са основен фактор за опазване на народностната и националната ни самобитност и