Хибридно обучение: Новата формула в западните университети

 Новата академична година започва с лекции онлайн, еднопосочно движение в коридорите, засилена дезинфекция и упражнение със спазване на дистанция

Предизвикателството „Образование в чужбина“

Предизвикателството „Образование в чужбина“. Кои специалности са актуални сред българските кандидатстуденти и кои са професиите на бъдещето?

Играта и интерактивността в обучението по математика при 6-7 годишните деца

Играта и интерактивността в обучението по математика при 6-7 годишните деца Мариела Нейкова от списание Дом, дете, детска градина, бр. 1 / 2017г. Промените в днешната действителност, засягащи политическия и социален живот, дават ярки отражения и върху образованието, обуче­нието и възпитанието

Какво да направим от кожа?

Кожата има широка употреба: за изработване на ръкавици, обувки, чанти, палта, конфекция и др.

Какво да направим от хартия и гума?

Хартията може да се използва самостоятелно за направа на кутии, за облепване, за рисуване, и др., а може и в комбинация с други материали (гума, кожа, метал и т.н.).

Въздействието на театъра и мерената реч в обучението в предучилищна и начална училищна възраст. Горска случка. Пиеса /сценарий/ – театър с математика

Въздействието на театъра и мерената реч в обучението в предучилищна и начална училищна възраст. Горска случка. Пиеса /сценарий/ - театър с математика В дългогодишната ни педагогическа практика сме установили, че прилагането на изкуствата / театър, музика, стихотворения, приказки, песни, танци, изобразителни изкуства/ във възпитанието и обучението завладява децата, концентрира вниманието им, мотивира ги както за активно възприемане, така и за спонтанно действено участие.

Ролята на изобразителното изкуство за развитие на емоционалните преживявания на учениците от началното училище

Ролята на изобразителното изкуство за развитие на емоционалните преживявания на учениците от началното училище от списание "Начално училище" гл. ас. д-р Димитър Балкански ШУ “Епископ Константин Преславски”   През периода на начална училищна възраст кръгът от обектите на детското внимание

Правото на детето на права. Обучение и възпитание по правата на детето в детската градина

„Всеки има право на всички права и свободи изложени в тях, без каквито и да е било различия, като раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически и други възгледи идеи, национален и социален произход, рождение или друг статут." Цели и задачи: 1. Правата на детето в рамките на международни инициативи и документи. Конвенция за правата на детето приета от ОС на ООН на 20 ноември 1989г. Ратифицирана с решение на ВНС от 11 април 1991г. - ДВ, бр. 32 от 23 април 1991г. В сила от 3 юли 1991

Заглавие

Go to Top