Три любими подвижни игри за децата от предучилищна възраст

Три любими подвижни игри за децата от предучилищна възраст  Любимите подвижни игри - това са игрите, кои­то децата обичат, предпочитат, играят с удоволствие. Те надживяват времето. Предават се от поколение на поколе­ние. Увличат децата от предучилищна възраст с разнооб­разието на