Ролята на изобразителното изкуство за развитие на емоционалните преживявания на учениците от началното училище

Ролята на изобразителното изкуство за развитие на емоционалните преживявания на учениците от началното училище от списание "Начално училище" гл. ас. д-р Димитър Балкански ШУ “Епископ Константин Преславски”   През периода на начална училищна възраст кръгът от обектите на детското внимание