Компютърните игри – от образователно средство към образователен продукт (за повишаване на мотивацията и интереса)

Изследванията през последното десетилетие и наблюденията на училищната практика недвусмислено сочат тенденцията на непрекъснатото намаляване на мотивацията и интереса към учебно-познавателната дейност, ясно изразена особено в гимназиалния етап на средната образователна степен.