Договори в образователната система – част втора

Сключването на договори е част от дейността на училищния директор (директор на детска градина и всяко друго учебно заведение).

Договори в образователната система – Предговор първа част

Сключването на договори е част от дейността на училищния директор (директор на детска градина и всяко друго учебно заведение).

Заглавие

Go to Top