Лисица и Щъркел – План-конспект- подготвителна гpyпa Дом, дете, детска градина, брой 5 от 2012г.

Лuсuца u щъркел - План-конспект- подготвителна гpyпa - материал от списание Дом, дете, детска градина, брой 5 от 2012г. Рубрика теория и практика. ОН: Български език и литература Ядро: Художествена литература Глобална цел: Развиване на устната реч. Подцели: Цели за стимулиране на преживяванията - Проявява желание самостоятелно да осъществява художествено творческа дейност. Познавателни цели - Обогатяване на пасивния речник и сравняване на новите думи с вече известни. Цели за преобразуване на дейността