Обучението по безопасност на движението в детската градина

Много страшно звучи статистиката по националните медии за това, колко човека загиват по пътищата на България всяка година. Не можем и не искаме да се примирим с това, че имаме толкова ниска пътна култура. Ние, учителите от детските градини, сме точно тези, които трябва да започнат да формират у децата умения за безопасно движение по пътищата. Ние сме тези, които трябва да научим деца­та от предучилищна възраст колко е ценен човешкият живот.