Avatar

About obrazovanie

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far obrazovanie has created 52 blog entries.

Възприемане на телевизионната реклама от децата в предучилищна възраст

 от списание Дом, дете, детска градина – брой 5-2011 – Септември – Октомври Марцианна Георгиева ЦДГ 13 “Звездичка” - Варна Телевизията остава най-новия и най-модерния канал за масово комуникиране. Тя се появява на рекламния пазар едва през 40-те години когато в

Използване на интерактивни методи в часовете за ЗИП по математика в началните класове

  Използване на интерактивни методи в часовете за ЗИП по математика в началните класове от архивите на Обазование        Таня Тонева        Тоня Димитрова        ОУ “Васил Левски” гр. Плевен Съвременното общество се развива интензивно и многостранно. Това определя необходимостта

Семейството през погледа на 4 и б-годишните деца чрез изобразителната дейност

от списание Дом, дете, детска градина, бр. 4/2016г. - Юли - Август Дарена Стаматова - ЦДГ № 22 „Биляна“, гр. Ямбол Рисуването е предпочитано занимание за повечето деца и преоб­ладаващ вид творчество в ранна възраст. В рисунката децата могат да изразяват

Мултимедията в детската градина

Появата и утвърждаването на информационните технологии е едно от най-забележителните явления в културно-комуникационния живот на съвременното общество. Информационните технологии са едни от най-бързо развиващите се технологии. Те станат неделима част от общата грамотност на съвременния човек.

Кратка история за възникването на архивите

С Древна Гърция е свързана появата на съвременния термин „архив” - за означаване както на съвкупност от официални документи, така и на мястото за тяхното съхранение. През класическия и елинистическия период в Древна Гърция са съществували развити архиви и от това време са и първите сведения за централизирано съхранение на документи в хранилище с постоянен състав.

Архивирането в образователната система – предговор

Обект на книгата „Архивирането в образователната система” са въпросите, свързани с архивирането на документацията в училищата, детските градини и обслужващите звена.

Празник на буквите

В нашия празник основната цел ("свръхзадачата") на учителя беше да покаже не само, че неговите ученици са вече грамотни, но и това, че те изпитват задоволство, самочувствие и радост от постигнатото.

Сценарии за празници в учлище – Предговор

Празниците и тържествата имат голямо възпитателно значение, но са и вид развлечение за учениците. Те правят живота на децата по-пълен и по-радостен, доставят незабравими преживявания и емоции, обогатяват познанията им за бита и историята на българския народ.

Предговор от Сценарии за празници в детската градина, том IV-ти

Книгата - Сценарии за празници в детската градина, том  IV-ти, можете да видите тук Сценарии за празници в детската градина, том 4 Празниците свързват хората, защото те са основен фактор за опазване на народностната и националната ни самобитност и

Предговор от Сценарии за празници в детската градина, том III-ти

Сценарии за празници в детската градина, том 3 - Настоящата книга е предназначена за директори и учители в дет­ските градини, както и за студенти и преподаватели от висшите учи­лища. Идеята ни в никакъв случай не е да наложим стандарт на про­веждане на тържествата. По-скоро сме водени от намеренията да бъдат обменени различни идеи, да се обогати опита на педагозите и да се популяризират сценариите в различните области и региони в страната ни.