Избор на университет в чужбина – защо да потърсим мнението на специалист?

Избор на университет в чужбина - защо да потърсим мнението на специалист? от сп. Детска градина Училище, бр.4/2021г. ЕДЛАНТА е консултантска агенция за образование в чужбина, която вече 14 години помага на младите хора у нас в избора им на

Обучението по технологии и предприемачество в началното училище за развитие на рефлексивни способности у учениците

от брой 4/2018г. Technology training and entrepreneurship in the initial school for the development of reflexive abilities in students докторант Ангелина Калинова – ТрУ, Стара Загора проф. д.п.н. Георги Иванов – ТрУ, Стара Загора Резюме: В публикацията представяме някои практически

Ателието като възможност за създаване на мотивация и активност в децата билингви и техните родители

Дарина Цонкова от брой 3/2020 на сп. "Детска градина Училище" Възможността за създаване на мотивация и активност в децата билингви и техните родители е особено актуална и значима тема, която следва да намира все по-голямо приложение в работата на учебните

Предизвикателството „Образование в чужбина“

Предизвикателството „Образование в чужбина“. Кои специалности са актуални сред българските кандидатстуденти и кои са професиите на бъдещето?

Въведение в проектния мениджмънт за детската градина и училището

Въведение в проектния мениджмънт за детската градина и училището

Заглавие

Go to Top