Празник на буквите

В нашия празник основната цел ("свръхзадачата") на учителя беше да покаже не само, че неговите ученици са вече грамотни, но и това, че те изпитват задоволство, самочувствие и радост от постигнатото.

Сценарии за празници в учлище – Предговор

Празниците и тържествата имат голямо възпитателно значение, но са и вид развлечение за учениците. Те правят живота на децата по-пълен и по-радостен, доставят незабравими преживявания и емоции, обогатяват познанията им за бита и историята на българския народ.