Има ли благородна лъжа?

Има ли благородна лъжа? Есето : Един опит, без който не можем   Лъжата е зло, а зло ли е винаги? Благородната лъжа е неистина, но може би е добро? Или е зло, след като е лъжа? На пръв поглед

От |2017-06-06T10:44:49+03:006. януари. 2017|Категории: all, Книги|1 Коментар

Три любими подвижни игри за децата от предучилищна възраст

Три любими подвижни игри за децата от предучилищна възраст  Любимите подвижни игри - това са игрите, кои­то децата обичат, предпочитат, играят с удоволствие. Те надживяват времето. Предават се от поколение на поколе­ние. Увличат децата от предучилищна възраст с разнооб­разието на

Кратка история за възникването на архивите

С Древна Гърция е свързана появата на съвременния термин „архив” - за означаване както на съвкупност от официални документи, така и на мястото за тяхното съхранение. През класическия и елинистическия период в Древна Гърция са съществували развити архиви и от това време са и първите сведения за централизирано съхранение на документи в хранилище с постоянен състав.

Архивирането в образователната система – предговор

Обект на книгата „Архивирането в образователната система” са въпросите, свързани с архивирането на документацията в училищата, детските градини и обслужващите звена.

Празник на буквите

В нашия празник основната цел ("свръхзадачата") на учителя беше да покаже не само, че неговите ученици са вече грамотни, но и това, че те изпитват задоволство, самочувствие и радост от постигнатото.

Сценарии за празници в учлище – Предговор

Празниците и тържествата имат голямо възпитателно значение, но са и вид развлечение за учениците. Те правят живота на децата по-пълен и по-радостен, доставят незабравими преживявания и емоции, обогатяват познанията им за бита и историята на българския народ.

Предговор от Сценарии за празници в детската градина, том IV-ти

Книгата - Сценарии за празници в детската градина, том  IV-ти, можете да видите тук Сценарии за празници в детската градина, том 4 Празниците свързват хората, защото те са основен фактор за опазване на народностната и националната ни самобитност и

Предговор от Сценарии за празници в детската градина, том III-ти

Сценарии за празници в детската градина, том 3 - Настоящата книга е предназначена за директори и учители в дет­ските градини, както и за студенти и преподаватели от висшите учи­лища. Идеята ни в никакъв случай не е да наложим стандарт на про­веждане на тържествата. По-скоро сме водени от намеренията да бъдат обменени различни идеи, да се обогати опита на педагозите и да се популяризират сценариите в различните области и региони в страната ни.

Предговор от Сценарии за празници в детската градина, том II-ри

Книгата Сценарии за празници в детската градина предназначена за директори и учители в детските градини, както и за студенти и преподаватели от висшите училища. Считаме, че предложените сценарии ще послужат на педаго­гическите кадри в детските заведения при подготовката на тържества и честването на празници

Предговор от Сценарии за празници в детската градина, том 1-ви

Книгата - Сценарии за празници в детската градина, том 1-ви, можете да видите тук Сценарии за празници в детската градина, том 1-ви Възпитанието на децата е основен проблем на обществото, кои­то заема своето място в българската образователна система. Детската

Go to Top