Публикуване на материали в изданията на Образование ООД 2014-05-02T10:51:13+00:00

MP900439521Публикуване на материали в изданията на Образование ООД

Издателство „Образование“ приема публикации, статии, студии. рецензии на книги, коментари, рецензии, отражения на събития в образованието или други научни материали.

Публикуването на материали в списанията „Образование“, „Организация и управление на училището и детската градина“ и „Дом, дете, детска градина“ се базира на рецензии, осъществени от членовете на редколегията. Издателството не изпраща рецензии на авторите, с изключение на случаите, когато има договореност между авторите и издателите.

Материали без наличие на информация за авторите (имена, адрес, телефон), коректно посочена библиографска справка не се разглеждат.

Публикуват се материали на български език.

Приемането на материалите става по електронен път на адреса на издателството obrazovanie@abv.bg

Въпроси около публикуването на материали в списанието отправяйте на следните адреси:

Стоян Керемедчиев – obrazovanie@abv.bg   и Венцислав Крумов – obrasovanie@dir.bg
Информация за решението за публикуване може да бъдат получени в рамките на 30 дни от предоставянето на заявките.

При желание издаваме служебни бележки (за публикувани или за бъдещото публикуване на научни трудове), които да послужат на автора/ите при кандидатстване за класквалификация, научни конкурси, образователни степени и др.